Atlantic Languages and Informatics School

LỊCH KHAI GIẢNG

Tháng 03 Năm 2015

LỚP NGÀY CA HỌC CƠ SỞ GIÁO VIÊN GHI CHÚ

Beginners

Dành cho các bé từ lớp 1 đến lớp 5 chưa học hoặc mất căn bản về từ vựng, phát âm sai

09/03/2015

10/03/2015

14/03/2015

246ca1

357ca1

S7CN

1 Ms Phonl

Học phát âm

Học từ vựng theo chủ đề hình ảnh

Học nghe nói phản xạ tự nhiên

Junior 6B 10/03/2015 357ca2 1 Ms Oanh Anh Văn Dành Cho Học Sinh Lớp 6
Flying Kids 5 10/03/2015 357ca1 1 Ms Trúc Anh Văn Dành Cho Học Sinh Lớp 5
Starting Kids 2 10/03/2015 357ca1 2 Ms Trinh Anh Văn Dành Cho Học Sinh Lớp 2
CE1B 12/03/2015 357ca2 1 Ms Phonl Anh Văn Giao Tiếp Level A
CE2A 23/03/2015 246ca2 1 Ms Pha Anh Văn Giao Tiếp Level B
CE3A 26/03/2015 357ca2 2 Ms Huyền Anh Văn Giao Tiếp / Toeic
Junior 6A 08/04/2015 246 ca1 2 Ms Trúc Anh Văn Dành Cho Học Sinh Lớp 6