anh văn chuyên ngành

SPECIAL ENGLISH

SPECIAL ENGLISH

-Anh văn chuyên ngành-
Đối tượng: Học viên muốn học tiếng Anh để phục vụ cho chuyên ngành hiện tại.

Lớp học: 5 – 15 học viên, trang bị máy lạnh, TV, computers, loa, cassette…

• Chương trình học:

• Các buổi học chính quy

• Các buổi học với giáo viên nước ngoài

• Các buổi học giáo trình điện tử (E-learning)

• Luyện phát âm giọng chuẩn, sửa phát âm sai ngay từ đầu.

• Luyện kỹ năng giao tiếp và phản xạ tự nhiên.