Skills


            
THÔNG TIN KHOÁ HỌC
  ĐỐI TƯỢNG MỤC TIÊU ƯU ĐIỂM KHOÁ HỌC
SKILLS Sinh viên muốn thi lấy bằng cần rèn luyện những kỹ năng yếu. Rèn luyện 3 kỹ năng căn bản:
Từ vựng
Ngữ pháp
Phát âm
Và 4  kỹ năng cao:
Nghe
Nói
Đọc
Viết
Học viên được chọn học những kỹ năng mà mình muốn học.
Kết hợp học nhiều giáo trình khác nhau phù hợp cho từng kỹ năng.
Thời gian học linh động từ thứ 2 đến thứ 7.
Học phí thấp tính theo từng kỹ năng và đóng theo từng tháng.
Do 2 giáo viên (Thạc sĩ) đảm nhiệm.
Người đã đi làm cần học tiếng Anh để giao tiếp.
Học sinh trung học mất căn bản về ngữ pháp.
Người học tiếng Anh nhưng không nói được, phát âm sai.
CHI TIẾT KHOÁ HỌC
THỨ KỸ NĂNG THỜI GIAN HỌC PHÍ
Thứ 2 Vocabulary  &  Pronunciation 19h30 – 21h00 200,000 VNĐ/
1 kỹ năng/
1 tháng
Thứ 3 Grammar
Thứ 4 Listening
Thứ 5 Reading
Thứ 6 Speaking
Thứ 7 Writing