Tin học căn bản - Tin học văn phòng


Lớp học:
từ 5 – 15 học viên.

Phòng máy hiện đại trang bị máy lạnh, mỗi học viên sử dụng một máy riêng.

TIN HỌC
KHOÁ HỌC  
TIN A 12 tuần
TIN B 12 tuần
POWER POINT 4 tuần
Luyện thi CCQG A – B 12 tuần


 

  Sáng ChiềuTối
Thứ 2 – 4 – 6   Ca 1: 05:45 - 07:15
Ca 2: 07:30 – 09:00
Thứ 3 – 5 – 7   Ca 1: 05:45 - 07:15
Ca 2: 07:30 – 09:00
Thứ 7 – CN 8:00 – 10:15