Tiếng Hoa - Nhật - HànMỗi lớp học chỉ khoảng từ 5 – 7 học viên.

Phòng học trang bị máy lạnh, TV, computers, loa, cassette…

Giáo trình quôc tế phiên bản mới nhất.


TIẾNG HOA
KHÓA HỌC THỜI GIAN MỤC TIÊU
SƠ CẤP 1 12 tuần CCQG A

Chứng Chỉ HSK 3
SƠ CẤP 2 12 tuần
TRUNG CẤP 1 12 tuần CCQG B

Chứng Chỉ HSK 4
TRUNG CẤP 2 12 tuần
CAO CẤP 1 12 tuần CCQG C

Chứng Chỉ HSK 5
CAO CẤP 2 12 tuần


TIẾNG HÀN
KHOÁ HỌC  
SƠ CẤP 12 tuần
CĂN BẢN 12 tuần
GIAO TIẾP PHỔ THÔNG 12 tuần
KLPT (CC xuất khẩu lao động) 12 – 24 tuần
TIẾNG HÀN THEO YÊU CẦU 12 – 24 tuần


TIẾNG NHẬT
KHOÁ HỌC  
Căn bản 1 - N5 24 tuần
Căn bản 2 – N4 24 tuần
Trung cấp 1 – N3 24 tuần
Trung cấp 2 – N2 24 tuần
Nâng cao – N1 24 tuần  Sáng ChiềuTối
Thứ 2 – 4 – 6   Ca1 - 5:45 – 7:15

Ca2 - 7:30 – 9:00
Thứ 3 – 5 – 7   Ca1 - 5:45 – 7:15

Ca2 - 7:30 – 9:00
Thứ 7 – CN 8:00 – 10:15